Doujinshi · My Hero Academia

『MHA Doujinshi』TodoDeku || Colors

🌿 Name: 「Colors」 🌿 Pairing: Todoroki Shoto x Midoriya Izuku 🌿 Fandom: My Hero Academia 🌿 Rating: G 🌿 Circle: Tenten/Coga 🌿 Pixiv ID: 461591 🌿Scanlator: Himawari no Yume 🌿Translator: KH 🌿Editor: KH Bạn trans có tâm thấy lao công lười nên xông pha clean với redraw dùm luôn, thương nhiều 😥 Advertisements