KookSoo

«Fanfic – KookSoo» Cậu Nhóc Của Tôi

Tác giả: Lam Trùng Biên tập: Giản Giản Cậu nhóc của tôi. Cậu nhóc của tôi ra đời vào một ngày mùa hạ năm một ngàn chín trăm tám mươi lăm, khi tôi vẫn đang còn nghênh ngang ăn cà rem ở ngoài đường, cũng là lúc em cất tiếng khóc chào đời. Cậu nhóc…… Continue reading «Fanfic – KookSoo» Cậu Nhóc Của Tôi