Conan · Doujinshi · Khác

『Conan Doujinshi』KIDShin || Suki Tokimekito Kiss

WARNING: CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHO NGƯỜI YẾU TIM

🌿 Name: 「Suki Tokimekito Kiss」
🌿 Pairing: Kaito Kuroba x Shinichi Kudo
🌿 Fandom: Conan
🌿 Rating: G
🌿 Circle: Mistless
🌿 Pixiv ID: 1039840
🌿 Scanlator: Himawari no Yume
🌿 Translator: Hisui Neko (Xin hãy cùng tui tiếp tuc đóng góp cho fandom đói nghèo T_T)

THIS IS NON-PROFIT SCANLATION, PLEASE PURCHASE ORIGINAL COPY IF YOU CAN!

Từ lao công đến translator đều tử trận sau khi làm xong quyển này, còn mất máu hơn r18, đây chính là đỉnh cao hút máo bằng hường của tác giả đại nhân _(´ཀL`」 ∠)_(´ཀL`」 ∠)_(´ཀL`」 ∠)

[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0001[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0001-credit[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0003[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0004[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0005[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0006[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0007[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0008[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0009[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0010[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0011[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0012[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0013[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0014[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0015[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0016[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0017[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0018[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0019[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0020[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0021[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0022[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0023[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0024[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0025[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0026[HnY] Suki Tokimekito Kiss_20170429_0027

Advertisements

6 thoughts on “『Conan Doujinshi』KIDShin || Suki Tokimekito Kiss

  1. Mấy mẹ nhận của con một lạy phát =]]] Hôn thôi mà còn phê hơn cả xôi thịt hàng thật giá thật, nửa truyện chỉ để tả cảnh các mẹ hôn nhau _(:3 」∠ )_

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s