Doujinshi · Yuri!! on Ice

『YOI Doujinshi』YuYuu || Before the End roll

🌿 Name: 「エンドロールのその先で」
🌿 Pairing: Yuri x Yuuri (Yuri Plisetsky x Yuuri Katsuki)
🌿 Fandom: Yuri!! On Ice
🌿 Rating: G
🌿 Circle: Shiho – 志帆
🌿 Pixiv ID: 134676
🌿 Scanlator: Himawari no Yume
🌿 Translator: XinBát Cơm ÚpVào Mặt (Người ship YuYuu đã hiếm người chịu trans còn hiếm hơn, cám ơn cô đã xuất hiện để cứu vớt đời tui T_T)

[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0001[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0001-credit[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0003[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0004[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0005[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0006[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0007[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0008[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0009[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0010[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0011[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0012[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0013[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0014[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0015[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0016[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0017[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0018[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0019[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0020[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0021[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0022[HnY]Endorōru no sono-saki de_20170417_0023-back

Advertisements

One thought on “『YOI Doujinshi』YuYuu || Before the End roll

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s