Doujinshi · Naruto

『Naruto S.Dou』Story 10

Lời Artist: Với tư cách là một cẩu độc thân, tui cũng hổng biết xao toàn tự đi tìm ngược~

Lời tui: Với tư cách là một cẩu độc thân, tui cảm thấy tự đi tìm ngược cũng là một loại hạnh phúc╮(╯_╰)╭~

Cre: AS_10 @ http://bit.ly/2bEVkcB

sdou.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s