Doujinshi · K-Project

『K-Project Doujinshi』Oasis

“Tôi muốn được ở bên cậu.”

“Được già đi cùng cậu.”

“Và được kết thúc cuộc đời này ở bên cạnh cậu.”

“Kuro à, cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?”

oasis_00

oasis_01 oasis_02 oasis_03 oasis_04 oasis_05 oasis_06 oasis_07 oasis_08 oasis_09 oasis_10 oasis_11 oasis_12 oasis_13 oasis_14 oasis_15 oasis_16 oasis_17 oasis_18 oasis_19 oasis_20 oasis_21 oasis_22 oasis_23 oasis_24 oasis_25 oasis_26 oasis_27 oasis_28 oasis_29 oasis_30 oasis_31 oasis_32 oasis_33 oasis_34 oasis_35 oasis_36 oasis_37 oasis_38 oasis_39 oasis_40 oasis_41 oasis_42 oasis_43 oasis_44 oasis_45 oasis_46 oasis_47 oasis_48 oasis_49 oasis_50 oasis_51 oasis_52 oasis_53 oasis_54 oasis_55 oasis_56 oasis_57 oasis_58 oasis_59 oasis_60 oasis_61 oasis_62 oasis_63 oasis_64 oasis_65 oasis_66 oasis_67 oasis_68 oasis_69 oasis_70 oasis_71 oasis_72 oasis_73 oasis_74 oasis_75 oasis_76 oasis_77 oasis_78 oasis_79

Advertisements

2 thoughts on “『K-Project Doujinshi』Oasis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s